Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Data publikacji: 25 maja 2018

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Panel Zdrowia gromadzi, przetwarza i przechowuje Twoje Dane Osobowe – i co najważniejsze: jak je chroni.  

Spis treści:

 1. Kim jesteśmy
 2. Jak się z nami skontaktować
 3. Co obejmują Twoje Dane Osobowe
 4. Ochrona Twoich Danych Osobowych
 5. Jaki rodzaj Danych Osobowych gromadzimy
 6. Ty decydujesz, co dzieje się z Twoimi Danymi Osobowymi
 7. Jeśli Twoje Dane Osobowe są zgodne z kryteriami jednego z projektów badawczych, do którego rekrutujemy uczestników – w jaki sposób wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje
 8. Kto może być odbiorcą Twoich Danych Osobowych
 9. Dzieci i młodzież
 10. Zmiany w naszej polityce prywatności
 11. Używanie plików cookies

 

1) Kim jesteśmy

Panel Zdrowia jest własnością i jest administrowany przez Patiro ApS (dalej zwany Patiro). Określenia „nas”, „my” lub „nasze” w niniejszej Polityce Prywatności odnoszą się do Patiro ApS, Gasværksvej 48, 9000 Aalborg, Dania.

Patiro gromadzi, przetwarza i przechowuje Twoje Dane Osobowe w celu skontaktowania Cię z zespołem naukowców prowadzących badania kliniczne, do których aktualnie rekrutujemy uczestników. Ponieważ przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, Patiro jako administrator danych działa zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (ang. GDPR – Rozporządzenie (UE) 2016/679), co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

 

2)  Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz zawsze skontaktować się z nami bezpośrednio napisać do nas na adres e-mailowy: info@panel-zdrowia.pl – odpowiemy na wszystkie pytania odnośnie administrowania przez nas Twoimi Danymi Osobowymi.

 

3)  Co obejmują Twoje Dane Osobowe?

Kiedy stajesz się członkiem Panelu Zdrowia, jesteś proszony(a) o podanie danych kontaktowych, adresu zamieszkania, daty urodzin i informacji dotyczących Twojego stanu zdrowia. Wszystkie te informacje wchodzą w skład Twoich Danych Osobowych i są nam potrzebne, by ustalić, w jakich badaniach klinicznych możesz teoretycznie wziąć udział jako uczestnik. Wykorzystujemy również Twoje Dane Osobowe, by skontaktować się z Tobą, jeśli Twoje dane medyczne odpowiadają kryteriom jednego z projektów badawczych, do którego aktualnie przeprowadzamy rekrutację.

Akceptując Politykę Prywatności, weryfikujesz poprawność podanych przez siebie informacji i potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się na wykorzystanie Twoich Danych Osobowych zgodnie z opisem zawartym poniżej. Możesz zawsze wycofać wcześniej udzieloną zgodę na administrowanie przez nas Twoimi Danymi Osobowymi, a zostaną one trwale usunięte z naszej bazy danych. Możesz to zrobić telefonicznie lub drogą elektroniczną (patrz dane kontaktowe w podpunkcie 2).

 

4)   Ochrona Twoich Danych Osobowych

Twoje Dane Osobowe są chronione nie tylko dzięki naszemu zaangażowaniu oraz jakości i wysokim standardom naszych usług. Są one również chronione przez prawo unijne (UE), szczególnie przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (ang. GDPR) (UE) 2016/679.

W związku z powyższym gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje Dane Osobowe zgodnie z wytycznymi GDPR i tylko wtedy, gdy aktywnie wyrazisz na to zgodę.  

Twoje Dane Osobowe są szyfrowane i bezpiecznie przetwarzane przez bardzo małą liczbę upoważnionych i przeszkolonych do tego zadania pracowników Patiro. Administrowane przez nas Dane Osobowe są przechowywane na serwerze w Europie Północnej i pozostają w granicach UE.

 

5)  Jaki rodzaj Danych Osobowych gromadzimy

By móc ustalić, w jakich badaniach klinicznych możesz uczestniczyć, gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy następujące informacje i Dane Osobowe:

 • informacje, które podajesz, wypełniając Profil Kondycji Zdrowotnej (Profil KZ) na Panelu Zdrowia;
 • wszelkie informacje, które przekazujesz nam pocztą elektroniczną lub innymi kanałami komunikacyjnymi, związane z Twoim Profilem KZ lub ankietami i kwestionariuszami wysyłanych na Twój adres e-mail;
 • Twoje odpowiedzi z kwestionariuszy oceny poziomu zadowolenia naszych użytkowników lub innych badań, które przeprowadzamy;
 • szczegóły dotyczące Twoich odwiedzin na stronach Panelu Zdrowia, między innymi dane o częstotliwości odwiedzin, przeglądanych stronach lub blogach i innych danych komunikacyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego Profilu KZ w dowolnym momencie w wypadku podania przez Ciebie nieprawdziwych informacji lub Danych Osobowych albo, gdy nie spełniasz wymaganego limit wieku. 

W odniesieniu do obsługi klienta wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe (np. adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko), by móc rozwiązywać problemy techniczne, które możesz napotkać, by odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie w sprawie pomocy technicznej lub by przeanalizować informacje o awarii oraz usunąć usterkę i usprawnić nasze usługi.   

 

6)  Ty decydujesz, co dzieje się z Twoimi Danymi Osobowymi

Zawsze dokładamy starań, by Twoje Dane Osobowe były odpowiednio chronione i wykorzystywane wyłącznie w celach wyszczególnionych poniżej, tj. w celu:

 • doboru badań klinicznych do Twojego Profilu Kondycji Zdrowotnej (Profilu KZ);
 • przekazywania Ci informacji, np. odnośnie Twoich Danych Osobowych;
 • otrzymywania od nas e-maili z aktualnościami medycznymi;
 • otrzymywania od nas wiadomości tekstowych (okazjonalnie). 

Ponieważ to Ty decydujesz, co dzieje się z Twoimi Danymi Osobowymi, obowiązują poniższe zasady:

 • Na życzenie i bezpłatnie udostępnimy Ci kopie wszystkich przechowywanych przez nas Twoich Danych Osobowych, w tym źródło ich pochodzenia, listę odbiorców danych i cel ich przechowywania. Powyższe dane można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób podany w podpunkcie 2 niniejszego dokumentu. Posiadasz prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich Danych Osobowych, którymi administrujemy.
 • Twoje Dane Osobowe są przechowywane przez nas do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, tj. do momentu skontaktowania się z nami w celu usunięcia wszystkich Twoich Danych Osobowych, chyba że prawo wymaga od nas przechowywania Twoich Danych Osobowych przez dłuższy czas. Jeśli życzysz sobie, abyśmy usunęli Twoje Dane Osobowe, możesz poinformować nas o tym telefonicznie, e-mailem lub drogą pocztową (patrz dane kontaktowe – podpunkt 2 i wyżej). W takim przypadku Twoje Dane Osobowe zostaną usunięte w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia, a Ty otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że Twoje Dane Osobowe zostały trwale usunięte z naszych systemów.
 • Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat nie dokonałeś (dokonałaś) żadnych zmian w swoim Profilu KZ, Twój Profil KZ zostanie usunięty z powodu braku aktywności. Zostaniesz powiadomiony(a) o tym fakcie 14 dni przed planowanym usunięciem Profilu KZ. Jeśli pragniesz zachować swój Profil KZ, prosimy o poinformowanie nas o tym w odpowiedzi na nasz e-mail przed upływem wspomnianych wyżej 14 dni. W przypadku usunięcia przez nas Twojego Profilu KZ otrzymasz e-mail informujący, że Twoje Dane Osobowe zostały trwale usunięte z naszej bazy danych. Jeśli będziesz miał(a) takie życzenie, zawsze możesz ponownie zarejestrować się w Panelu Zdrowia i na nowo założyć Profil KZ.  
 • Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Patiro przechowuje i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (ang. GDPR) – Rozporządzenie (UE) 2016/679.  Masz prawo do skontaktowania się z Patiro, jeśli na przykład jesteś zainteresowany(a):
  •  informacją na temat przechowywania i przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
  • otrzymaniem kopii Twoich Danych Osobowych przechowywanych w bazie danych Patiro;
  • usunięciem lub sprostowaniem nieprawdziwych informacji w Twoich Danych Osobowych.
 • Masz stały (24/7) dostęp do swoich Danych Osobowych, logując się w Panelu Zdrowia za pomocą swojego identyfikatora (loginu).

 

7)  Jeśli Twoje Dane Osobowe są zgodne z kryteriami jednego z projektów badawczych, do którego rekrutujemy uczestników – w jaki sposób wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje:

 • Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe, by móc je telefonicznie zweryfikować i uzyskać Twoją ustną zgodę na przekazanie określonych informacji instytucjom naukowym (prywatnym i państwowym), prowadzącym aktualnie projekty badawcze. Projekty badawcze, z którymi współpracujemy, mają zawsze akceptację Komisji ds. Etyki Badań (ang. RECs).
 • Zakres Twoich Danych Osobowych przekazywanych instytucji prowadzącej badania jest ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego tej instytucji na bezpośredni kontakt z Tobą i weryfikację danych decydujących o uczestnictwie w projekcie badawczym.
 • Instytucja naukowa (lub instytucje) skontaktuje się z Tobą w związku z pytaniami dotyczącymi Twojego zdrowia i udziału w projekcie badawczym – np. odnośnie do udzielenia odpowiedzi na kwestionariusz, udziału w wywiadzie lub wypróbowania nowo opracowanego produktu medycznego.
 • Posiadasz prawo do wycofania się z udziału w projekcie badawczym na każdym jego etapie bez podawania przyczyny zarówno nam, jak i prowadzącemu projekt zespołowi badawczemu. Nie podpisujesz żadnej pisemnej deklaracji uczestnictwa ani nie jesteś w żaden inny sposób zobligowany(a) do uczestnictwa w projekcie.

Odnośnie do badań i rozwoju: w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich potrzeb, aby uczynić je „mądrzejszymi”, szybszymi, bezpieczniejszymi, bardziej zintegrowanymi i bardziej użytecznymi dla Ciebie, wykorzystujemy „zintegrowane informacje” o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny Panelu Zdrowia.  Pozwala nam to na rozwiązywanie problemów technicznych, rozpoznawanie trendów i obszarów zainteresowań, obserwowanie sposobów korzystania z naszych stron i bieżące usprawnianie naszej witryny. Automatycznie analizujemy i grupujemy często wyszukiwane pojęcia, by poprawić dokładność i trafność sugerowanych tematów, które automatycznie pojawiają się podczas korzystania z funkcji wyszukiwania. W niektórych przypadkach, wykorzystujemy ‘zintegrowane informacje’ w celu opracowywania nowych funkcji na stronach Panelu Zdrowia, lub w celu lepszej integracji usług, z których korzystasz. Wypróbowujemy również i analizujemy użyteczność niektórych nowo opracowanych funkcji wśród małej grupy wybranych użytkowników, zanim udostępnimy je szerzej wszystkim naszym członkom.

 

8)  Kto może być odbiorcą Twoich Danych Osobowych

Zasadniczo instytucje naukowe są jedynymi podmiotami zewnętrznymi, którym będą przekazywane Twoje Dane Osobowe. W kilku nielicznych wypadkach musimy udostępnić określone Dane Osobowe organom ścigania, organom regulacyjnym lub innym uprawnionym instytucjom, które mają prawo tego żądać.

Współpracujemy również z zewnętrznymi dostawcami usług, by móc rozwijać nasze strony internetowe i aplikacje, tworzyć infrastrukturę wirtualną i kopie zapasowe, przetwarzać płatności, korzystać z hostingu, przechowywać dane, przeprowadzać analizy, dokonywać konserwacji i otrzymywać inne świadczone nam usługi, które mogą wymagać od dostawców dostępu lub korzystania z Twoich Danych Osobowych. Jeśli dostawca usług potrzebuje dostępu do Twoich Danych Osobowych w celu świadczenia usług w naszym imieniu, robi to zgodnie z naszymi szczegółowymi wytycznymi, które obejmują procedury opracowane w celu ochrony Twoich Danych Osobowych.

 

9)  Dzieci i młodzież

Jeżeli badanie kliniczne obejmuje osoby niepełnoletnie (w wieku poniżej 18 lat), ich udział w procesie rekrutacji musi być poświadczony przez rodzica(ów), opiekuna(ów) lub opiekuna prawnego w formie formularza tzw. świadomej zgody. Kwestionariusz rekrutacyjny z danymi kontaktowymi i opisem medycznym dotyczącym osoby niepełnoletniej wypełniają wymienieni wyżej rodzice lub opiekunowie. W przypadku, gdy Profil Kondycji Zdrowotnej (Profil KZ) osoby niepełnoletniej odpowiada kryteriom aktualnie prowadzonego projektu badawczego, wszelkie rozmowy z niepełnoletnim kandydatem muszą odbywać się w obecności jego (jej) rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego.

 

10)  Zmiany w naszej polityce prywatności

Wszelkie zmiany odnośnie do naszej Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na jej stronie. W wypadku dokonania znaczących zmian dodatkowo zamieścimy notę informującą o tych zmianach na stronie Panelu Zdrowia lub wyślemy do Ciebie odpowiednie powiadomienie drogą e-mailową.

Zachęcamy wszystkich użytkowników Panelu Zdrowia do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności by mieć wiedzę na temat stosowanych przez nas praktyk informacyjnych względem naszych członków i procedur ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli nie akceptujesz zmian w Polityce Prywatności, prosimy, byś zaprzestał(a) korzystania ze stron Panelu Zdrowia i skontaktował(a) się z nami w celu wycofania swojej zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych (patrz dane kontaktowe w podpunkcie 2).

 

11)  Używanie plików cookies

Więcej informacji o tym, jak używamy plików cookies, znajdziesz na cookie policy.

Najnowsze wiadomości na temat zdrowia

Wszystkie aktualności na temat zdrowia
Czekaj!
To zajmuje tylko 2 minuty.
Czy chcesz wziąć udział w projekcie badawczym?
Bezpłatnie i niezobowiązująco · ponad 65.000 członków
Tak. Zarejestruj mnie!
Może później
Panel Zdrowia

Zarejestruj się na stronie Panel Zdrowia

Głównym założeniem Panelu Zdrowia jest poprawa zdrowia osób chorych przy pomocy badań naukowych. W tym celu zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projektach badawczych, nad którymi pracujemy. Rejestrując się na Panelu Zdrowia, możesz zostać uczestnikiem jednego z takich projektów. Kontaktujemy się tylko z osobami, których Profil KZ odpowiada aktualnie prowadzonym badaniom naukowym. 
Wszystkie projekty badawcze mają akceptację Komisji Etyki Badań (z ang. RECs).
 

Utwórz Profil Kondycji Zdrowotnej