Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: listopad 2023

Twoja prywatność jest dla nas ważna. W momencie, gdy udostępniasz nam informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej, chronimy je zgodnie z tą polityką. Aby zapewnić jasne i transparentne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, podzieliliśmy naszą Politykę Prywatności na różne sekcje.

Spis treści

 1. Dane kontaktowe
 2. Dane, które zbieramy
 3. Potrzeba posiadania Twoich danych osobowych
 4. Ochrona Twoich danych osobowych
 5. Z kim dzielimy Twoje dane osobowe
 6. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych
 7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
 8. Dzieci i młodzież
 9. Aktualizacje naszej Polityki Prywatności

1. Dane kontaktowe
Panel Zdrowia jest własnością i jest zarządzany przez Patiro ApS. Ze względu na to, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, Patiro działa zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO - Rozporządzenie (UE) 2016/679) jako Administrator Danych, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dotyczy to nie tylko Unii Europejskiej. Z należytą starannością i troską zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych również na obszarze Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

Patiro ApS
Tagholm 21
9400 Nørresundby
Dania
NIP: DK35660348

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy kontaktować z nami pod adresem info@panel-zrowia.pl lub pod numerem telefonu +45 89 87 82 17, gdzie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Dane, które zbieramy
W trakcie odwiedzania witryny Panelu Zdrowia gromadzimy Twoje dane osobowe, w tym imię, adres e-mail, dane lokalizacyjne oraz adres IP. Zawsze masz możliwość skontaktowania się z nami w przypadku pytań dotyczących zebranych przez nas informacji.

Dane wrażliwe

W trakcie procesu rejestracji w Panelu Zdrowia zbierane są także dane wrażliwe, stanowiące szczególną kategorię danych osobowych, podlegającą przetwarzaniu na zasadach bardziej restrykcyjnych. W niniejszej polityce prywatności, termin „dane osobowe” obejmuje również dane wrażliwe. Zgromadzone informacje mogą dotyczyć pochodzenia etnicznego, danych genetycznych oraz informacji zdrowotnych. Gromadzenie tych danych zostanie ograniczone do konkretnych i niezbędnych informacji dotyczących potencjalnych uczestników badań klinicznych, wyłącznie w przypadkach, gdy jest to niezbędne do oceny kwalifikowalności do określonych badań klinicznych. Ponadto, dane wrażliwe zostaną ograniczone do informacji niezbędnych do skutecznego osiągnięcia określonych celów przetwarzania. Gromadzenie danych wrażliwych ma na celu ustalenie kwalifikowalności do konkretnych badań klinicznych lub dla potencjalnych pacjentów, których należy ocenić pod względem adekwatności do określonej praktyki medycznej.

Wrażliwe dane osobowe, które mogą być zbierane, obejmują:

 • Stan zdrowia
 • Stopień ciężkości schorzenia
 • Wyniki badań medycznych
 • Wzrost i waga
 • Styl życia/zwyczaje (np. aktywność fizyczna, palenie)
 • Przebyte procedury medyczne
 • Objawy medyczne
 • Etniczność
 • Aktualny status uczestnictwa lub chęć uczestnictwa w badaniach klinicznych
 • Wybór lekarza lub kliniki medycznej
 • Żądana lub rzeczywista data i godzina wizyty

Jeśli zdecydujesz się udostępnić nam swoje dane osobowe, będziemy je wykorzystywać w celu udzielenia Ci żądanych informacji (mogących dotyczyć naszych produktów lub usług) lub do kontaktu telefonicznego, mailowego lub SMS-owego w innych celach, które określiłeś/określiłaś w zapytaniu.

3. Potrzeba posiadania Twoich danych osobowych
Patiro gromadzi, przetwarza i przechowuje Twoje dane osobowe w celu połączenia Cię z badaniem klinicznym oraz skontaktowania się z Tobą, jeżeli zostanie stwierdzone dopasowanie. W związku z powyższym, niezbędne jest przekazanie przez Ciebie danych osobowych. W przypadku dopasowania, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować Twoje dane osobowe i uzyskać werbalną zgodę na ujawnienie Twoich danych instytucjom naukowym prowadzącym projekty badawcze. Pragniemy zaznaczyć, że wszelkie projekty badawcze są zawsze poddawane zatwierdzeniu przez odpowiednie Komisje Etyki.

4. Ochrona Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe są chronione nie tylko przez nasze standardy jakości, zaangażowanie i ambitne normy. Chronione są także przez prawo. Patiro przestrzega: UE: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO); USA: Ustawa o Przenośności i Odpowiedzialności Ubezpieczenia Zdrowotnego (HIPAA); Kanada: Ochrona Informacji Osobistej i Elektronicznej (PIPEDA) i Wielka Brytania: Ustawa o Ochronie Danych z 2018 roku. Stosujemy szereg fizycznych, technicznych i administracyjnych zabezpieczeń, aby zminimalizować ryzyko utraty, nadużycia, nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia lub zmiany danych.

5. Z kim dzielimy Twoje dane osobowe
Możemy ujawniać informacje osobiste zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej dostawcom usług zewnętrznych, takim jak usługi wsparcia IT, dostawcy obsługi klienta i inni dostawcy usług, którzy nas wspierają i ułatwiają świadczenie usług. Dane przekazywane dostawcom usług zewnętrznych są zanonimizowane, co oznacza, że osoba nie może być zidentyfikowana.

6. Twoje prawa dotyczące danych osobowych
W zależności od powodu przetwarzania Twoich danych osobowych i obowiązujących przepisów prawa, posiadasz określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Chcemy, abyś miał pełną wiedzę na temat swoich praw związanych z prywatnością.

 • Prawo do dostępu

Masz prawo żądać kopii swoich danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać poprawienia wszelkich informacji, które uważasz za nieścisłe.

 • Prawo do usunięcia

Masz prawo być zapomnianym, co oznacza, że Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami drogą mailową, pocztową lub telefoniczną. Jednakże, dotyczy to tylko określonych okoliczności. Możliwe jest wystąpienie sytuacji, w których jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Twoich danych osobowych przez określony czas, co może skutkować niemożliwością natychmiastowego ich usunięcia.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

W określonych okolicznościach możesz zażądać ograniczenia sposobu, w jaki używamy Twoich danych osobowych. Służy to jako alternatywa dla żądania usunięcia danych, o którym mowa powyżej.

 • Prawo do cofnięcia zgody

Podczas wejścia na stronę Panel Zdrowia prosimy o wyrażenie zgody na używanie plików cookie oraz akceptację warunków określonych w Polityce Prywatności. Zawsze masz możliwość wycofania udzielonej zgody, i możesz to zrobić tuta. Dotyczy to również sytuacji, gdy zdecydujesz się wypełnić kwestionariusz badawczy na platformie Panel Zdrowia, udzielając zgody na gromadzenie danych dotyczących Twojego stanu zdrowia, a także umożliwiając Panelowi Zdrowia zapisywanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w innych badaniach. To zgoda, którą możesz wycofać tutaj. Ponadto, Twoje dane mogą przyczynić się do identyfikacji nowych potencjalnych uczestników badań, a my możemy wykorzystać je w celach ukierunkowanych, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

 • Prawo do przenoszenia danych

W określonych okolicznościach masz prawo żądać przeniesienia danych, które zebraliśmy, do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie.

 • Prawo do sprzeciwu

W pewnych sytuacjach przysługuje Ci prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Jak możesz korzystać z swoich praw

Możesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, kontaktując się z nami pod adresem info@panel-zrowia.pl lub +45 89 87 82 17. Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości oraz zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odmowy Twojego żądania, jeśli nie dostarczysz wystarczających informacji do zweryfikowania Twojej tożsamości.

Jak wspomniano powyżej, może wystąpić sytuacja, w której jesteśmy uprawnieni do odmowy lub ograniczenia Twoich praw prywatności ze względu na okoliczności prawne. Prosimy również zauważyć, że w przypadku składania nieuzasadnionych, powtarzających się lub nadmiernych wniosków (według naszego rozsądnego uznania) o dostęp do Twoich danych osobowych, może zostać naliczona opłata, zgodnie z maksymalnym limitem określonym przez obowiązujące prawo.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że wymaga tego lub zezwala na to prawo, lub też w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych. Okresowo przeglądamy przechowywane dane i usuwamy je lub anonimizujemy, gdy przestają być nam potrzebne.

8. Dzieci i młodzież
Jeśli badanie kliniczne obejmuje osoby niepełnoletnie (poniżej 18 lat), wymagane jest uzyskanie zgody od rodziców, osób sprawujących opiekę lub opiekunów prawnych, aby pozwolić im uczestniczyć w procesie rekrutacji. Odpowiadając na kwestionariusz, można podać informacje kontaktowe oraz informacje związane ze zdrowiem w imieniu osoby niepełnoletniej. Jeśli osoba niepełnoletnia spełnia kryteria aktualnego badania, kontakt z nią jest koordynowany za pośrednictwem rodziców, osób sprawujących opiekę lub opiekunów prawnych.

9. Aktualizacje naszej Polityki prywatności
Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania fundamentalnych zasad prywatności i ochrony danych. Regularnie przeglądamy niniejszą Politykę Prywatności, aby utrzymać ją w aktualnym stanie oraz zgodną z obowiązującymi zasadami i przepisami. Polityka Prywatności może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zachęcamy do systematycznego monitorowania informacji oraz zapoznawania się z naszą Polityką Prywatności podczas korzystania z Panelu Zdrowia, aby być świadomym naszych praktyk dotyczących informacji i ochrony prywatności.

 

Najnowsze wiadomości na temat zdrowia

Wszystkie aktualności na temat zdrowia
Czekaj!
To zajmuje tylko 2 minuty.
Czy chcesz wziąć udział w projekcie badawczym?
Bezpłatnie i niezobowiązująco · ponad 65.000 członków
Tak. Zarejestruj mnie!
Może później
Panel Zdrowia

Zarejestruj się na stronie Panel Zdrowia

Głównym założeniem Panelu Zdrowia jest poprawa zdrowia osób chorych przy pomocy badań naukowych. W tym celu zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projektach badawczych, nad którymi pracujemy. Rejestrując się na Panelu Zdrowia, możesz zostać uczestnikiem jednego z takich projektów. Kontaktujemy się tylko z osobami, których Profil KZ odpowiada aktualnie prowadzonym badaniom naukowym. 
Wszystkie projekty badawcze mają akceptację Komisji Etyki Badań (z ang. RECs).
 

Utwórz Profil Kondycji Zdrowotnej