Regulamin

Regulamin

Informacje o administratorze danych (Patiro)

Panel Zdrowia jest własnością oraz serwisem zarządzanym przez:

Patiro ApS
Tagholm 21
9400 Nørresundby
Dania
VAT: DK35660348
info@panel-zdrowia.pl

 

(dalej zwany Patiro)

 

Określenia „nas”, „my” lub „nasze” w niniejszym Regulaminie odnoszą się do Patiro.

Proces opracowywania nowego leku jest bardzo złożony i czasochłonny. Tylko 10 z 10 000 teorii jest testowanych na ludziach, tylko 1 na 10 produktów jest zatwierdzany, a następnie wprowadzany do sprzedaży. Potrzeba od 10 do 13 lat, poczynając od wstępnych prac laboratoryjnych, by ostatecznie wprowadzić produkt na rynek medyczny.

Uczestnicy projektów badawczych niezbędni do opracowywania nowych leków są często nieliczni i trudni do znalezienia. Dlatego rekrutacja uczestników do projektów medycznych jest bardzo czasochłonna, co przedłuża okres oczekiwania chorych na nowe metody leczenia.

Patiro wspiera rozwój nowych leków i terapii medycznych w celu poprawy zdrowia osób z chorobami przewlekłymi poprzez umożliwianie kontaktów między pacjentami i zespołami badawczymi.

 

Twoja zgoda

Patiro gromadzi dane medyczne osób zarejestrowanych w Panelu Zdrowia. Dane te mają służyć procesowi rozwoju nowych metod leczenia oraz pomóc naszym członkom w uzyskaniu poprawy zdrowia.

Twoje dane osobowe (w tym dane medyczne) są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu opracowywania nowych metod leczenia. Rejestrując się w bazie danych Patiro, znajdującej się na stronie internetowej Panelu Zdrowia, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, systematyzowanie i przekazywanie Twoich danych kontaktowych i medycznych przez Patiro instytucjom naukowym, tj. instytucjom prywatnym i publicznym, które aktualnie prowadzą projekty badawcze potwierdzone przez Komisję ds. Etyki Badań (ang. RECs) i Agencję Ochrony Danych.

Zakładając profil w Panelu Zdrowia, tzw. Profil Kondycji Zdrowotnej (Profil KZ), jednocześnie wyrażasz zgodę na to, by instytucje naukowe mogły kontaktować się z Tobą odnośnie do Twoich danych medycznych i Twojego udziału w danym projekcie badawczym. Udział w projekcie badawczym może mieć formę kwestionariusza, rozmowy kwalifikacyjnej lub badania klinicznego.

Patiro zastrzega sobie prawo usunięcia Twojego Profilu KZ w dowolnym momencie – na przykład na Twoją prośbę lub jeśli do naszej bazy danych zostały wprowadzone nieprawdziwe informacje. Usunięcie Twojego Profilu KZ oznacza trwałe usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Rejestrując się w naszej bazie danych, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Patiro e-maili z informacjami o tematyce zdrowotnej. Staramy się ograniczać ilość e-maili, które wysyłamy do naszych członków. Jeśli nie chcesz otrzymywać e-maili dotyczących tematyki zdrowotnej, możesz w każdej chwili zrezygnować z tej usługi.

Nasi członkowie muszą aktualizować swoje Profile KZ co najmniej raz 5 lata. Jeśli Twój Profil KZ nie został uaktualniony po upływie powyższego okresu czasu, otrzymasz e-mail przypominający Ci o konieczności uaktualnienia Twoich danych.  Jeśli Twój Profil KZ nie zostanie uaktualniony w ciągu 14 dni od daty otrzymania e-maila z przypomnieniem, Twój Profil KZ zostanie na trwale usunięty z naszej bazy danych.

Wszelkie informacje o zmianach w Regulaminie są przesyłane drogą emaliową, wraz listą zmian. Po otrzymaniu e-maila informującego o zmianach w Regulaminie możesz albo usunąć swój Profil KZ – jeśli nie akceptujesz przedstawionych Ci zmian – albo zachować swój Profil KZ – co będzie równoznaczne z akceptacją przez Ciebie proponowanych przez nas zmian w Regulaminie.

 

Twoje prawa

Zawsze masz możliwość odmowy udziału w projekcie badawczym. Rejestrując się w Panelu Zdrowia i tworząc swój Profil KZ, weryfikujesz rzetelność swoich danych. Twoje dane osobowe podczas przechowywania ich w bazie danych Patiro i przesyłania ich drogą elektroniczną do instytucji badawczych, są szyfrowane.

Sposób przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych przez Patiro podlega przepisom duńskiej Ustawy o Przetwarzaniu Danych Osobowych. Masz pełne prawo do informacji na temat sposobu przechowywania i przetwarzania Twoich danych przez Patiro i do żądania od Patiro usunięcia nieprawdziwych informacji z Twoich danych osobowych.

Zawsze masz możliwość skontaktowania się z Patiro i wycofania swojej zgody na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wraz z wycofaniem zgody Patiro trwale usunie Twoje dane osobowe ze swojej bazy danych.

Więcej informacji na: https://www.datatilsynet.dk/english/

Najnowsze wiadomości na temat zdrowia

Wszystkie aktualności na temat zdrowia
Czekaj!
To zajmuje tylko 2 minuty.
Czy chcesz wziąć udział w projekcie badawczym?
Bezpłatnie i niezobowiązująco · ponad 65.000 członków
Tak. Zarejestruj mnie!
Może później
Panel Zdrowia

Zarejestruj się na stronie Panel Zdrowia

Głównym założeniem Panelu Zdrowia jest poprawa zdrowia osób chorych przy pomocy badań naukowych. W tym celu zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projektach badawczych, nad którymi pracujemy. Rejestrując się na Panelu Zdrowia, możesz zostać uczestnikiem jednego z takich projektów. Kontaktujemy się tylko z osobami, których Profil KZ odpowiada aktualnie prowadzonym badaniom naukowym. 
Wszystkie projekty badawcze mają akceptację Komisji Etyki Badań (z ang. RECs).
 

Utwórz Profil Kondycji Zdrowotnej