Wszystkie Pytania

Co należy wziąć pod uwagę, zanim weźmie się udział w projekcie badawczym?

Ponieważ celem badań klinicznych jest zdobycie wiedzy medycznej, bezpieczeństwo i skuteczność interwencji medycznych nie jest zawsze w pełni znana na ich etapie klinicznym. Większość badań klinicznych niesie za sobą jakiś stopień ryzyka różnych zagrożeń i różnych szkód dla osób biorących w nich udział. Dlatego wszystkie badania kliniczne, o których informujemy w Panelu Zdrowia, mają akceptację Komisji ds. Etyki Badań (ang. RECs) i są obłożone określonymi restrykcjami. Komisja etyczna zatwierdza projekt badawczy, gdy uzna, że uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem lub też gdy ryzyko jest ograniczone i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatow.  

Gdy bierzesz udział w projekcie badawczym, ważne jest, byś miał(a) uporządkowaną wiedzę o jego procesach i przebiegu. Dlatego zachęcamy Cię, byś wcześniej spisał(a) wszystkie kwestie i pytania odnośnie procesu badawczego, które chciał(a)byś przedyskutować ze swoim lekarzem prowadzącym na spotkaniu przygotowawczym.  

Czego oczekuje się ode mnie jako uczestnika?

Zanim będziesz mógł (mogła) wziąć udział w badaniach klinicznych, musisz przejść badania klasyfikacyjne (testy medyczne są przeprowadzane w klinice badawczej i sprawdzają, czy spełniasz wymagane kryteria). Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur związanych z badaniami będziesz też poproszony (poproszona) o zapoznanie się z tak zwanym formularzem świadomej zgody i jego podpisanie. Formularz ten zawiera opis procesu badań i istotne informacje na temat samego projektu, takie jak czas trwania badań, możliwe skutki uboczne i potencjalne korzyści.

Po rozpoczęciu części klinicznej badań, jako ich uczestnik będziesz zapraszany (zapraszana) do ośrodka medycznego na określone badania i (lub) wizyty kontrolne oraz testy. Częstotliwość wizyt może być różna, np. raz w tygodniu lub raz w miesiącu, w zależności od etapu zaawansowania i rodzaju badań.

Jeśli po wstępnych spotkaniach przygotowawczych zmienisz zdanie i nie będziesz chciał(a) dalej brać udziału w badaniach, masz do tego prawo. Możesz również zmienić zdanie już po podpisaniu formularza świadomej zgody. To Ty decydujesz o swoim udziale w badaniach i nie możesz być poddawany (poddawana) presji. Dlatego możesz zawsze zrezygnować z dalszego uczestniczenia w projekcie bez podawania przyczyn swojej decyzji.

Czekaj!
To zajmuje tylko 2 minuty.
Czy chcesz wziąć udział w projekcie badawczym?
Bezpłatnie i niezobowiązująco · ponad 65.000 członków
Tak. Zarejestruj mnie!
Może później
Panel Zdrowia

Zarejestruj się na stronie Panel Zdrowia

Głównym założeniem Panelu Zdrowia jest poprawa zdrowia osób chorych przy pomocy badań naukowych. W tym celu zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projektach badawczych, nad którymi pracujemy. Rejestrując się na Panelu Zdrowia, możesz zostać uczestnikiem jednego z takich projektów. Kontaktujemy się tylko z osobami, których Profil KZ odpowiada aktualnie prowadzonym badaniom naukowym. 
Wszystkie projekty badawcze mają akceptację Komisji Etyki Badań (z ang. RECs).
 

Utwórz Profil Kondycji Zdrowotnej